Heemkundekring Groesbeek

In memoriam Gerrie Driessen (1936 – 2022)

 Op 15 juli jl. overleed Gerrie Driessen, voorzitter van de Heemkundekring Groesbeek. Een markante Groesbeker is niet meer!

Lange tijd runde hij samen met zijn vrouw Els het legendarische horecabedrijf  “In de Locomotief” in het dorpscentrum van Groesbeek. Ouderen onder ons zullen zich hem ongetwijfeld nog herinneren als “Gerrie de Pier”. Gerrie was een zeer bevlogen en uiterste productieve heemkundige. Hij was het die in 1973 de Heemkundekring Groesbeek oprichtte. In 1972 al verscheen zijn eerste boek “Groesbeek in oude ansichten”, in de loop der jaren gevolgd door een 18-tal werken over allerlei aspecten van de Groesbeekse historie. Bovendien zorgde hij vele jaren lang – eerst in het Groesbeeks Weekblad en later in Het Gemeentenieuws – voor een lokaal historisch artikel. Of dit nog niet genoeg was, zorgde Gerrie voor honderden reacties op verzoeken om informatie over o.a. personen en locaties. Hij bouwde een zeer uitgebreid archief op over allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen in de lokale samenleving. Daar plukt de Heemkundekring nu nog steeds de vruchten van. Dankzij de zeer uitgebreide fotoverzameling van Gerrie konden zijn boeken uitbundig verlucht worden. De Tweede Wereldoorlog had zijn speciale belangstelling. Na afloop van die periode was hij voor vele veteranen uit binnen- en buitenland een uitstekende vraagbaak. Voor zijn talrijke bijdragen aan en zijn langdurige inzet voor de Groesbeekse historie ontving hij recentelijk de Erepenning van de gemeente Berg en Dal. Vanaf 1973 was hij voorzitter van de Heemkundekring en zag hij ernaar uit om het vijftig jarig jubi-leum van de vereniging (in 2023) mee te maken. Het mocht helaas niet zo zijn. Hem trof een uiteindelijk noodlottige ziekte. Eén en ander heeft hem overigens niet belet om een manuscript voor een boek te produceren met de titel: “Stekkenberg: het domein der bezembinders”. Dat boek zou worden uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Heemkundekring in 2023. Dat boek komt er en zal niet alleen het jubileum illustreren, maar ook een eerbetoon betekenen aan Gerrie. Hij zal nog lang in de herinnering van velen voortleven.

De Heemkundekring heeft als centrale doelstelling het bevorderen van kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van de (per 1 januari 2015) voormalige gemeente Groesbeek en zijn bevolking. Sinds 1973 zijn er veel wetenswaardigheden uit archieven en privé verzamelingen gedocumenteerd, deels gepubliceerd en opgeslagen. Ook werd een aanzienlijk fotobestand opgezet, dat intussen voor een deel werd overgedragen aan het gemeente archief.

Klik op de bovenstaande afbeelding voor de Canon van Groesbeek