Activiteiten

Activiteiten in het jubileumjaar 2023
In het najaar van 2023 bestaat de Heemkundekring 50 jaar. Dat wordt uiteraard op passende wijze gevierd.
Download en lees hier meer over de komende activiteiten:


Doorlopende activiteiten
Naast het uitgeven van boeken en het plaatsen van artikelen in de lokale en regionale pers, is de Heemkundekring op tal van terreinen actief. Waar mogelijk wordt bijgedragen in onderzoek en conservering van het Groesbeeks erfgoed.

Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het conserveren van voor de lokale historie belangrijke films, het de gemeente adviseren bij straatnaamgeving, het voorzien van verenigingen en instellingen van historisch materiaal ten behoeve van de viering van een jubileum of het herdenken van een belangrijke gebeurtenis.
Enige malen werd een tentoonstelling verzorgd (laatstelijk eind 2003/begin 2004) of werd daarin geparticipeerd.

Niet onvermeld mag blijven dat er bovendien enkele malen archeologisch onderzoek is verricht, waarbij het opgraven van funderingsresten van het voormalige kasteel van de Heren van Groesbeek in 1990 aan de Hoflaan het meest vermeldenswaardig is. Het opgravingsverslag (van Rijkshof tot Renthuis) is nog bij de lokale boekhandel (of bij onze vereniging) verkrijgbaar. Eind 2008 zorgde de Heemkundekring voor het verschijnen van de Groesbeekse geschiedkundige Canon. Onze vereniging was in de afgelopen jaren vaak betrokken bij archeologisch onderzoek in zowel Groesbeek-dorp als in Breedeweg. Op deze website staan dan ook niet voor niets de (samengevatte) uitkomsten van de meest aansprekende opgravingen in de afgelopen jaren, waarbij onze kring nauw betrokken was.

Publicaties van de Heemkundekring werden tevens benut voor het samenstellen van lesbrieven voor de hoogste klassen van de lokale basisscholen en voor de laagste klassen van het voortgezet onderwijs.