Lidmaatschap

Aanmelden:
Voor het aanmelden als lid van onze vereniging kunt u zich het best in verbinding stellen met de secretaris.
De contributie bedraagt 15 euro per jaar te voldoen door overschrijving naar
IBAN-rekening NL 18 RABO 0117470805 t.n.v. Heemkundekring Groesbeek

Bijeenkomsten voor leden:
Per jaar wordt voor de leden twee maal (voor- en najaar) een bijeenkomst georganiseerd. Tweemaal per jaar verschijnt er een nieuwsbrief. Deze is te vinden op deze website en wordt aan de leden per e-mail verstuurd.