Nieuws

23 januari 2023
Ledenvergadering2024
De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op dinsdagavond 26 maart a.s.  De inloop is vanaf 19.30 uur in de foyer van De Mallemolen. Naast de vaste programma onderdelen, verzorgt ons lid en dorpsgenoot Dr. Wies van Leeuwen, architectuurhistoricus, de lezing. Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom!


31 december 2023
Terugblik Jubileumjaar en Nieuwjaarswens
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het vijftigjarig bestaan van onze vereniging. De jubileumactiviteiten namen een aanvang met een excursie naar het Regionaal Archief Nijmegen op 24 januari. 
Op 3 maart organiseerde de Heemkundekring in samenwerking met andere partners uit het Erfgoednet Berg en Dal en Erfgoed Gelderland een geslaagde middag/avond bijeenkomst in De Mallemolen waar het Verhaal van Gelderland centraal stond en Toon Bosch de lezing verzorgde. 
De derde jubileumactiviteit betrof een feestelijke middag/avond in een volle Mallemolen op 24 oktober met als hoogtepunten de boekpresentatie van Het domein der bezembinders en de lezing van Paul Thissen. Het boek is inmiddels geheel uitverkocht en daar mogen we met zijn allen best trots op  zijn.
Een vierde en laatste activiteit in het kader van de jubileumviering  volgt het najaar van 2024 en staat in het teken van tachtig jaar bevrijding. Maar eerst zien leden en belangstellenden elkaar tijdens de eerstkomende ledenvergadering in het voorjaar van 2024. Een uitnodiging daarvoor valt binnenkort in de mailbox bij de leden en in een persbericht voor belangstellenden.
Namens het  bestuur danken we  iedereen voor de getoonde belangstelling, de financiële steun en alle inzet tijdens dit zo bijzondere jaar en wensen iedereen een gezond en gelukkig 2024.
Hartelijke groet & tot binnenkort.
Namens het bestuur van de Heemkundekring Groesbeek, Sjef Schmiermann


6 december 2023
Ophalen boek Groesbeekse Bezembinders (voorintekenaars)
Een flink aantal mensen heeft in het afgelopen voorjaar ingetekend en betaald voor de aanschaf van het jubileumboek van de Heemkundekring Groesbeek over de Groesbeekse bezembinders. Meer dan 20 personen hebben evenwel – ondanks oproepen in de pers en op onze verenigingswebsite – dat boek niet opgehaald bij de secretaris van de heemkundekring.
Als u het bestelde boek wilt ophalen , dan kan dat uiteraard , maar alleen na een afhaalafspraak via een e-mail, te verzenden naar: heemkundekringgroesbeek@gmail.com.

(NB. Het jubileumboek zal voor de betreffende voorintekenaars in onze voorraad tot uiterlijk medio januari 2024 beschikbaar blijven. Wie als voorintekenaar daarna het boek wil ophalen is dan echt te laat en krijgt zijn ingelegde bedrag van 15 euro desgewenst terug.)


4 december 2023
Historisch schilderij terug in Groesbeek
Burgemeester koopt namens gemeente 19 e -eeuws schilderij, met zicht vanaf de Stekkenberg. Medio november werd burgemeester Mark Slinkman door Lolita Ernst, wonend in Berg en Dal en lid van onze Heemkundekring, geattendeerd op een antiek Groesbeeks dorpsgezicht. Dit schilderij werd aangeboden bij kunsthandel Simonis & Buunk in Ede. Na een enthousiaste reactie van de Heemkundekring en na overleg van burgemeester en wethouders, heeft de burgemeester namens de gemeente het zeldzame werk gekocht voor de gemeentelijke kunstcollectie. Lees meer ….

In het Rijksmuseum te Amsterdam bevinden zich in de Rijksstudio 778 werken van Willem Cornelis Rip.
Veelal schetsen en tekeningen verzameld in schetsboeken. De treffer “Groesbeek” telt veertien schetsen. Boerderijtjes en molens zijn duidelijk favoriet. Hieronder een aantal schetsen ergens in Groesbeek getekend.


Doorlopende activiteiten
Naast het uitgeven van boeken en het plaatsen van artikelen in de lokale en regionale pers, is de Heemkundekring op tal van terreinen actief. Waar mogelijk wordt bijgedragen in onderzoek en conservering van het Groesbeeks erfgoed.

Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het conserveren van voor de lokale historie belangrijke films, het de gemeente adviseren bij straatnaamgeving, het voorzien van verenigingen en instellingen van historisch materiaal ten behoeve van de viering van een jubileum of het herdenken van een belangrijke gebeurtenis.
Enige malen werd een tentoonstelling verzorgd (laatstelijk eind 2003/begin 2004) of werd daarin geparticipeerd.

Niet onvermeld mag blijven dat er bovendien enkele malen archeologisch onderzoek is verricht, waarbij het opgraven van funderingsresten van het voormalige kasteel van de Heren van Groesbeek in 1990 aan de Hoflaan het meest vermeldenswaardig is. Het opgravingsverslag (van Rijkshof tot Renthuis) is nog bij de lokale boekhandel (of bij onze vereniging) verkrijgbaar. Eind 2008 zorgde de Heemkundekring voor het verschijnen van de Groesbeekse geschiedkundige Canon. Onze vereniging was in de afgelopen jaren vaak betrokken bij archeologisch onderzoek in zowel Groesbeek-dorp als in Breedeweg. Op deze website staan dan ook niet voor niets de (samengevatte) uitkomsten van de meest aansprekende opgravingen in de afgelopen jaren, waarbij onze kring nauw betrokken was.

Publicaties van de Heemkundekring werden tevens benut voor het samenstellen van lesbrieven voor de hoogste klassen van de lokale basisscholen en voor de laagste klassen van het voortgezet onderwijs.